บริษัท ศูนย์ศึกษาเบทเทอร์เกรด (ประเทศไทย) จำกัด


เป็นสถาบันส่งเสริมและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา แคนาดา และสวิตเซอร์แลนด์ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ แนะแนวด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ อย่างครบวงจร บริษัทฯเป็นหนึ่งในสมาชิก สมาคมไทย แนะแนวการศึกษาต่อนานาชาติ "สนต" หรือ TIECA ทำให้นักเรียน และท่านผู้ปกครองสามารถมั่นใจใน คุณภาพและ บริการของเราได้เป็นอย่างดี

www.bettergradeedu.com

country

Read more

www.bettergradeedu.com

promotion

Read more

www.bettergradeedu.com

blog

Read more
 • กรมการกงสุล และ กรมการปกครอง การออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

  +
  view
  more

 • Opportunity to stay with Host Family

  +
  view
  more