Better Grade Education Centre
บริษัทศูนย์ศึกษาเบทเทอร์เกรด (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งปี 2545 (2002) เป็นสถาบันส่งเสริมและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา แคนาดา และสวิตเซอร์แลนด์ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการแนะแนวด้านการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างครบวงจร บริษัทฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อนานาชาติ "สนต" หรือ TIECA ทำให้นักเรียนและท่านผู้ปกครองสามารถมั่นใจใน คุณภาพและบริการของเราได้เป็นอย่างดี
กิจกรรมของทาง Better Grade Education Centre

• ทางบริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ (NZ Specialist Agent)

• ทางบริษัทฯจัดทำกิจกรรมโปรแกรม Summer Course ในแต่ละประเทศ ให้กับคณะนักเรียน และจัดศึกษาดูงานให้กับทางคณะคณาจารย์

• ทางบริษัทฯจัดทำโปรแกรมต่าง ๆ ร่วมกับโรงเรียนรัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์ และโรงเรียนเอกชนประเทศอังกฤษ ระยะ 1 เทอม ประมาณ 3 เดือน

• รับแปลเอกสารทุกประเภท

" เส้นทางสู่การศึกษาและการบริการของศูนย์การศึกษา เบทเทอร์เกรด :
คุณภาพและการบริการที่เป็นเสิศ "
ด้านการบริการ

• ให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ในทุกระดับชั้น

• ดำเนินการสมัครเรียนและติดตามใบตอบรับจากทางโรงเรียน สถาบัน และมหาวิทยาลัย

• บริการด้านชำระค่าเล่าเรียน / โอนเงินระหว่างประเทศ

• ให้คำแนะนำเรื่องการจัดทำวีซ่า เพื่อยื่นและรับรวมถึงเป็นตัวแทนนักเรียน / ผู้ปกครองยื่นขอรับวีซ่าจากสถานฑูตของแต่ละประเทศ

• ให้คำแนะนำและพาน้อง ๆๆ ไปตรวจร่างกาย เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า

• การจองตั๋วเครื่องบินสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในราคาประหยัด

• ให้คำปรีกษาและดูแลนักเรียนตลอดการศึกษา

นโยบายและจุดมุ่งหมาย
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศในทุกระดับชั้นการเรียน
ให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อตามจุดประสงค์ในการศึกษาต่อต่างประเทศ
เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษาไทย ที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ
บริษัท ศูนย์ศึกษาเบทเทอร์เกรด (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนคุณภาพ หนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
Better Grade Education Centre ( Thailand) Co.,Ltd. is an approved member of the Thai International Education Consultant Association ( TIECA).